Msn-Nicks

MSN Nicks | MSN Sprüche | Messenger Nicks | Messenger Sprüche | MSN Nicks Sprüche


nua für qiirlZz =P

Posted by lydia_bunny August 11, 2008, under Allgemeines, Anmache, Besondere Tage, Fun, Liebe, Love, Nicks, Playa, Playah, Player, Pussy, Stylish, Witzig | 2 Comments

• • • • • • • •pRíñZëSsîññëñ*küSsëñ ñT..sîë wëRÐëñ gëküSst• • • • • • • •

`·» p0âh bâby du biZt MêiN tRâum ¤[k]¤

×Hê¥ âLL! Dîêsês GîrL îst ûnêrsêtzLîch Swêêt ûnbêschrêîblîch hûbsch ûnd mêga Lîêb×

×»~ЪάьўŁįĆiσυى•‡•~£àĐŷ №1~•‡•×

°·.♥.·°.I LoVe yOu.°·.♥.·°

Currently have 2 Comments

  1. diese nicks sind voll scheisse
    mach doch mal nicht so eingebildete

  2. mRs.pRinCeSs sagt:

    • • • • • • • •pRíñZëSsîññëñ*küSsëñ ñT..sîë wëRÐëñ gëküSst• • • • • • • •

    °·.♥.·°.I LoVe yOu.°·.♥.·°

You must be logged in to post a comment.